Gynekologi – vad är det?

Vad är en gynekologundersökning?

En gynekologisk undersökning, också kallad gynundersökning är en undersökning av en kvinnas könsorgan. Detta kan vara både på utsidan och på insidan.

Varför görs en gynundersökning?

Undersökningen görs vanligtvis om en kvinna har besvär från underlivet, ska ta något cellprov eller om hon misstänker risken för en könssjukdom.

Hur går en gynundersökning till?

Ett besök hos en läkare eller barnmorska börjar alltid med att ni sitter ner och pratar om besvären som uppstått. Du undersöks sedan i en gynstol med olika instrument som barnmorskan eller läkaren visat upp och förklarat. Först undersöks de yttre delarna av könsorganet, och sedan de inre. På 1177.se kan du läsa djupare om hur en gynbehandling går till.

7 anledningar varför du ska göra en gynundersökning


  1. Du har upptäckt förändringar i ditt underliv, exempelvis annorlunda flytningar
  2. Du besväras av att det kliar
  3. Du känner smärta i nedre delen av magen
  4. Du blöder extremt mycket och har ont under mens
  5. Du vill testa för könssjukdomar, exempelvis klamydia
  6. Du vill sätta in en kopparspiral eller hormonspiral
  7. Du har blivit utsatt för sexuella övergrepp

Kan man göra gynundersökning när man har mens?

Ja, du kan göra en gynundersökning när du har mens. Du kan däremot inte göra cellprov under tiden vid mens då provet kan bli svårare att analysera.

Hur ofta ska man gå till gynekologen?

I åldersspannet 23-50 år bör du ta ett cellprov vart tredje år. Är du mellan 50-60 år ska du ta det vart femte år.